Askernoktasi.com: Uzman | Astsubay | Sözleşmeli Er |

Tüm Detaylarıyla HKK Subay Alımı Seçim Aşamaları Faaliyetleri

Tüm Detaylarıyla HKK Subay Alımı Seçim Aşamaları Faaliyetleri

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, çeşitli dönemlerde Personel Temin Dairesi Başkanlığı resmi internet adresi aracılığıyla subay alımları için kadro açığının mevcut olduğunu ve bunun için çeşitli alanlarda alım yapılacağını duyurur. Bu alanlarda istihdam edilmek üzere ön başvuruda bulunan subay adaylarının şartlara uygunluğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından değerlendirilir. İlgili alanın kanun ve yönetmelikler çerçevesinden belirlenen başvuru şartlarına göre subay olmaya uygun görülen adaylar, yaklaşık olarak 7-8 gün sürecek seçim aşamalarına davet edilir. Adayların kadrolara yerleşmesi ancak söz konusu seçim aşamalarında başarı göstermeleriyle mümkün olur.

HKK Subay Alımı Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede Yapılır?

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde subay olmayı hedefleyen adayların tabi tutuldukları seçim aşaması faaliyetleri Ankara Bakanlıklar’daki Kara Harp Okulu Komutanlığında ve yine Ankara Mamak’taki MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında gerçekleştiriliyor.

HKK Subay Alımı Seçim Aşaması Faaliyetleri Hangi Aşamalardan Oluşuyor?

1. Kayıt kabul faaliyeti

Seçim aşamalarının 1 ve 2. günlerinde MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında her aday için 1 gün şeklinde planlanarak gerçekleştirilir. Komisyona tarafından teslim alınan belgeler, ilgili mevzuat ve alım ilanına ilişkin kılavuzun esasları doğrultusunda kontrol edilir. Kontrol esnasında adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını değerlendirilir.

2. Fiziki değerlendirme

Fiziki değerlendirme süreci de yine kayıt kabul faaliyetlerinde olduğu gibi MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında sürdürülür. Kayıt kabul aşamasında değerlendirmeye tabi tutulup seçim aşamalarında fiziki değerlendirme süreciyle devam etmesine karar verilen adayların, aşağıdaki tabloda yer alan boy kilo sınırlarına uygun olup olmadıkları ölçülür. Ölçüm esnasında adayın mutlaka ayakkabısız bir şekilde tartıya çıkması ve ölçümü önemli dereceye etkilemeyecek kıyafetle olması istenir. Boy kilo ölçümleri tablodaki sınırlara uygun olmayan adaylar sonraki aşamalara katılamaz ve elenir. Bu aşamada elenen adaylar, sınav merkezinden ayrılmadan aynı gün içerisinde itiraz ettikleri takdirde farklı cihazlarla aynı işlemler tekrar gerçekleştirilir. Bu ölçümlerde de uygunluğu olumsuz olarak değerlendirilen adayların ikinci bir itiraz hakkı mevcut değildir.

3. Kişilik değerlendirme testi

Kayıt kabul ve fiziki değerlendirme aşamalarında şartlara uygun oldukları tespit edilen adaylar yine MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında kişilik değerlendirme testine tabi tutulur. Kişilik değerlendirme testi, nota dahil edilmez, mülakat aşamasında yapılacak kanaate yardımcı olması maksadıyla yapılır.

4. Fiziki yeterlilik testi

Fiziki yeterlilik testi aşamasına katılmaya uygun görülen adaylar;

 • 1500 metre koşu,
 • Şınav ve
 • Mekik branşlarında değerlendirmeye tabi tutulurlar.

Bu branşlarda yapılan değerlendirme sırasında aşağıdaki standartlar esas alınır.

Fiziki yeterlilik açısından testi tabi tutulacak adaylar, spor yapmalarında herhangi bir sakınca olmadığına dair tek hekimden alacakları sağlık raporuna sahip olmalıdır. Söz konusu sağlık raporu aşağıdaki gibidir:

Adaylar ayrıca fiziki testler sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir problemden ötürü sorumluluğun kendilerine ait olduğunun bildirir muvafakatname örneğini de ibraz etmelidir. Muvafakatname örneği aşağıdaki gibidir:

Fiziki yeterlilik testlerine katılan adaylar her bir branştan en az 1 puan almak zorundadır. Değerlendirme sonrası sonuçlar adaylara sözlü olarak tebliğ edilir. Herhangi bir branştan istenen puanı elde edemeyen aday bir sonraki branşın testine katılamaz. Başarısız olunan her bir branş için adayların itiraz hakkı mevcuttur.

Adaylar fiziki yeterlilik testlerine katılmak için yanlarında birtakım spor malzemeleri bulundurmalıdırlar.

5. İngilizce yeterlilik sınavı

Fiziki yeterlilik testinde başarı gösterip bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanan adayların İngilizce yeterliliği ölçülür. Uygulanan sınavda; 66 sorudan oluşan İngilizce dilinde dinleme, ve 34 soruluk okuma/anlama yeteneklerinin ölçülmesi amaçlanır.

MSB tarafından belirlenen baraj puanının üstünde not alan adaylar başarılı kabul edilir.

6. Psikomotor sınavı

İngilizce bilgisi yeterli görülen adaylar, Kara Harp Okulu Komutanlığında düzenlenen psikomotor sınavına katılmaya hak kazanırlar. Bu aşamada adayların;

 • El, ayak ve göz koordinasyonları,
 • Dikkat ve tepki hızları,
 • Uçuşun temelini oluşturan algılama hızı,
 • Durumlar karşısındaki farkındalık gibi yetenekleri ölçülür.

Bilgisayar ortamında uygulanan psikomotor sınavına adayların itiraz hakkı mevcut değildir.

7. Mülakat

Mülakat sınavı sözlü olarak uygulanır. Adayların bu aşamaya kadarki sınavlarda tespit edilememiş bireysel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak amaçlanır. Bu amaçla gerçekleştirilen yüz yüze görüşmede mülakat komisyonu adayların;

 • Gelişime ne derece açık olduklarını,
 • Bireysel zenginliklerini ve kültürel seviyelerini,
 • Söylenenleri anlayabilme başarılarını,
 • Konuşma ve kendilerini ifade edebilme becerilerini,
 • Düşünceleri arasındaki tutarlılığı,
 • Çok yönlü düşünme yeteneklerini,
 • Heyecan durumlarını
 • Subay olma yönündeki istek düzeylerini,
 • Psikolojik yapılarını,
 • Türkçe’yi olan hakimiyetlerini,
 • Konuşma esnasında kekemelik, tutukluk gibi problemler yaşayıp yaşamadıklarını ölçmeyi amaçlar.

Komisyon, adayları birbirlerinden bağımsız bir şekilde, 100 puan üzerinden değerlendirir. 70 ve üstünde puan alan adaylar başarılı kabul edilir. Mülakat komisyonu tarafından bu aşamada verilen karara da itiraz edilmesi söz konusu değildir.

Mülakat aşamasından da başarıyla ayrılan adayların yetkili sağlık kuruluşlarından ilgili ilanın şartları doğrultusunda belirlenmiş sağlık koşullarına uygun olduklarını belgeleyen sağlık kurulu raporu almaları gerekir. Raporları değerlendirilen adaylar herhangi bir sorun görülmemesi halinde arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasına tabi tutulur. Bu aşamada şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adayların adaylıkları iptal edilir.

HKK subay adaylarının seçim aşamalarına getirecekleri belgeleri detaylı bir şekilde incelemek için TIKLAYINIZ!

Bir önceki yazımız olan HKK Pilot Subay Alımı Başvuru Sonuçları, Seçim Aşaması Çağrısı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.