Askernoktasi.com: Uzman | Astsubay | Sözleşmeli Er |

sözleşmeli Bay / Bayan Astsubay Alımı

sözleşmeli Bay / Bayan Astsubay Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak Olan  astsubay alımları 09 Eylül 2016 tarihinde Başlamış olup ,  Son Başvuru tarihi 07 Ekim 2016 Sona ereceğini Duyurmuştur.

Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla lisans ve önlisans düzeyinde Jandarma, Uçak/Helikopter Teknisyeni, İstihkam, Muhabere, İkmal, Bakım, Personel ve Maliye sınıflarında erkek ve Jandarma sınıfında ise kadın personel alınacağı bildirdi.

Bay – Bayan Astsubay alımlarında dikkat edilecek hususlar ve  detaylarına bakabilirsiniz.

 

1146İŞTE DETAYLAR:
SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2016

 

 

BAŞVURULAR 09 EYLÜL – 07 EKİM 2016 TARİHLERİ ARASINDA ADAY TARAFINDAN YALNIZ İNTERNET ORTAMINDA YAPILACAKTIR.

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

a. Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla lisans ve önlisans düzeyinde Jandarma, Uçak/Helikopter Teknisyeni, İstihkam, Muhabere, İkmal, Bakım, Personel ve Maliye sınıflarında erkek ve Jandarma sınıfında ise kadın personel alınacaktır.

 

b. Adayların öğrenim görmüş oldukları önlisans/lisans programlarına göre sınıf branşlarının seçimine ilişkin esaslar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde bilahare yayımlanacaktır.

 

c. Adayların önlisans/lisans programlarından mezun ya da kesin kayıt tarihinden önce mezun olması zorunludur. 2. BAŞVURU İÇİN

 

GEREKLİ KOŞULLAR

 

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 

b. Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

 

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1989 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.), bitirmemiş olmak.

 

ç. Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağladığı halde, internet ortamında başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığını mesai saatleri içinde aramaları hâlinde, durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirilecektir. Başvuru yılı itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşulunu taşımadığı halde, internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bütün işlemleri iptal edilecektir.

 

 

d. Yüksek Öğretim Kurulu’nun lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği gereği hazırlık sınıfları haricinde en az 5 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim programlarından (Diş Hekimliği, Tıp ve Veteriner Fakülteleri) mezun veya mezun olabilecek durumda olanlar lisansüstü eğitim düzeyinde değerlendirileceklerdir.

 

e. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

 

f. TSK Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

 

g. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin,

 

(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

 

(2) Affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

 

(3) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış  olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

 

(4) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

 

(5) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.

 

(6) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

 

(7) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

 

(8) TSK Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından çıkmış veya çıkarılmamış olmak,

 

(9) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.

 

(10) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

 

(11) Başvuran adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

 

(12) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak,

 

(13) Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olmamak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

 

(14) Vücut kitle indeksi [(VKİ)Personelin kilolu veya zayıf olup olmadığını ortaya koyan bir formüldür. VKİ formülü, vücut ağırlığının (kilogram olarak) boyun karesine (metre olarak) bölünmesi ile elde edilen bir değerdir.] ölçümü sonucu 17-27,49 (dahil) aralığında olmak,

 

 

3. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

 

Başvuruların başlaması : 09 Eylül 2016

 

Başvuruların sona ermesi : 07 Ekim 2016

 

 

4. BAŞVURMA İŞLEMİNİN YAPILMASI

 

a. Adaylar 09 Eylül – 07 Ekim 2016 tarihleri arasında, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular geçici olarak kabul edilecektir.

 

DİPNOT ; İnternetten başvuru işlemleri 07 Ekim 2016 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

 

Başvurunuzu tamamladıktan sonra mutlaka yazıcıdan çıktısını alınız. Başvurular tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen ancak internetten başvuru yaptığını iddia eden adayların, bir hak iddia edebilmeleri için başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını şahsen beyan etmeleri gerekmektedir. Başvurular için herhangi bir ücret işlemi uygulanmamaktadır.

 

b. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. doküman dağıtımı yapılmayacaktır. Başvurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinden internet ortamında yapılacaktır. İnternet ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere de cevap verilmeyecektir.

 

c. Halen TSK’da (sivil memur veya işçi olarak) görevli olanlar, gerekli giriş koşullarını taşıyan istekli adaylar da başvurularını www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yapacaklardır.

 

 

5. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

 

Sözleşmeli Astsubay başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, bilerek yanlış ve farklı bilgiler vererek seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri iptal edilecektir.

 

 

6. BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI

 

 

a. İnternet ortamında yapılan başvuru sonrasında başvurusu kabul edilen adaylar, başvurularının kabul edildiğine dair Başvuru Sonuç Sorgulama sayfasının çıktısını alacaklardır. Hiç bir adaya, başvurusunun kabul edildiğine dair posta yoluyla yazılı herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

 

 

b. Adayların başvurularının tamamlanmasını müteakip temin edilecek kontenjan miktarları dikkate alınarak belirlenecek miktar kadar aday seçme sınavlarına www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yapmış oldukları başvuru sırası dikkate alınarak çağrılacaklardır.

 

 

c. Adayların başvuru sonuçlarının açıklanması sırasında seçme sınavlarına ilişkin uygulanacak sınavlar ve gelirken getirecekleri belge ve malzemelere ilişkin duyuru www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

 

ç. Adayların öğrenim görmüş oldukları önlisans/lisans programlarına göre sınıf branşlarının seçimine ilişkin esaslar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde bilahare yayımlanacaktır.

 

 

d. Kılavuzun tamamı okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

 

 

e. Adayların başvuru faaliyetleri danışma adresi ve telefon numarası: Beytepe Korgeneral Şehit İsmail Selen Kışlası J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Astsubay Kısmı Beytepe / ANKARA’ dır Tel: (0312) 464 4823 (Hafta İçi 08.00-17.00 saatleri arası) İnternet Adresi : www.jandarma.tsk.tr Jandarma Genel Komutanlığı; gerekli gördüğünde, sınav tarihlerinde, sınava çağıracağı aday miktarlarını belirlemede ve temin faaliyetleri ile ilgili diğer hususlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav faaliyet takviminde ve diğer hususlarda değişiklik yapıldığında, konu ile ilgili duyurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

 

 

7. JANDARMA ve SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ULAŞIM

 

a. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı önünden geçmektedir.

 

 

b. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar( 191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir. DİKKAT! Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen adaylar; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adaylar kışlaya alınmayacaklardır.

Bir önceki yazımız olan Bayan Astsubay Boy ve Kilo Tablosu başlıklı makalemizde bayan astsubay, bayan astsubay boy kilo tablosu ve bayan astsubay boy tablosu hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.