Askernoktasi.com: Uzman | Astsubay | Sözleşmeli Er |

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda Çıkabilecek Sorular

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda Çıkabilecek Sorular

2019 Milli Savunma Üniversitesi 1. aşama sınavı, daha yaygın kullanımıyla Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na sayılı günler kala hem bu sene sınava girecek olan adaylar için hem de gelecek yıllarda MSÜ’nün Harp Okulları ya da Astsubay Meslek Yüksekokullarında okumayı düşünen adaylar için çıkmış sınav sorularından örnekler derledik.

Sınav sorularına geçmeden önce ÖSYM tarafından yayımlanmış soru kitapçığında yer alan kurallar ve değerlendirme kriterleriyle ilgili adayların da merak ettiği çeşitli konulara kısaca değinelim.

MSÜ Sınavında Hangi Konular Var?

ÖSYM tarafından Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı için hazırlanan soru kitapçığında;

 • Türkçe,
 • Sosyal Bilimler,
 • Temel Matematik,
 • Fen Bilimleri konularından sorular bulunmaktadır.

Toplam 125 soru bulunan sınavda,

Türkçe testinde

 • 40 soru,

Sosyal bilimler testinde:

 • Tarih konu başlığından 5,
 • Coğrafya konu başlığından 5,
 • Felsefe konu başlığından 5

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konu başlığından;

 • 5 soru,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini zorunlu ders olarak almayanlar için Felsefe konu başlığından;

 • 5 soru olmak üzere toplam 25 soru,

Matematik testinde;

 1. 40 soru,

Fen Bilimleri testinde;

 • Fizik konu başlığından 7,
 • Kimya konu başlığından 7,
 • Biyoloji konu başlığından 6 olmak üzere toplam 20 soru bulunmaktadır.

Sınavla İlgili Genel Bilgiler

MSÜ aday belirleme sınavı, salon görevlisinin “Sınav başlamıştır.” anonsuyla başlar ve “Sınav bitmiştir.” anonsuyla sona erer. Son anonsun ardından sınava giren adaylar soru kitapçığı veya cevap anahtarı üzerinde herhangi bir değişiklik veya düzeltme yapamazlar. Aksi halde salon görevlisinin tutanak tutması halinde sınavları geçersiz sayılır.

Sınav süresi 135 dakikadır (2 saat 15 dakika) ve adayların, sınavın ilk 100 ve son 15 dakikasında salondan ayrılmasına izin verilmez. Bu sürelerin haricinde, sınavını bitiren adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarını salon görevlisine teslim ederek salondan ayrılabilirler.

Sınav salonunda adayların birbirleriyle veya salon görevlileriyle konuşmaları yasaktır. Ayrıca salon görevlilerinin de adaylarla kısık sesle olsa dahi konuşmaları yasaktır. Bu bağlamda adayların birbirinden kalem, silgi, kalemtıraş vb. malzemeler istemeleri kesinlikle yasaktır.

Cep telefonu dahil olmak üzere, özel izin alınmamış her türlü elektronik cihazın salona getirilmesi yasaktır. Bu konuda salon görevlileri oldukça hassas davranıyor. Sınavınızın geçersiz sayılmaması için telefonunuzu sınav günü yanınızda bulundurmamanız yerinde olur. Eğer işitme cihazı veya başka bir elektronik cihaz kullanıyorsanız, sınav günü sorun yaşamamanız için bu cihazla ilgili raporunuzu da yanınızda götürmenizde fayda var.

Ayrıca alyans hariç, her türlü yüzük, kolye küpe ve benzeri aksesuarla sınava girmek yasaktır.

Sınav sırasında herhangi bir tutanak tutulmamış olsa dahi, kamera kayıtlarından sınavda usulsüzlük yaptığı tespit edilen adayların sonrasında yapılan incelemenin ardından sınavları geçersiz sayılabilir.

Sınav puanı hesaplanırken, doğru yanıtların toplam sayısından yanlış yanıtların toplam sayısının dörtte biri çıkarılır. Kalan sayı, adayın o bölümle ilgili ham puanı olarak belirlenir.

MSÜ’de Çıkmış Sınav Soruları

Bu başlık altında her konu başlığına dair 3 örnek soru vereceğiz. Ancak elbette ki bu rakam sınava genel bir hazırlık yapmanıza yeterli gelmeyeceği için sayfanın sonunda yer alan ve 2018 yılında Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı soru kitapçığını indirerek sınava daha güçlü hazırlanabilirsiniz.

MSÜ Türkçe Testi Çıkmış Sorular

1. Temiz içme suyuna erişim, çoğumuz için baş edilmesi gereken sorunlardan biri değildir. Ancak dünyada yaklaşık 650 milyon insanın içme suyuna ulaşması ya çok zor ya da imkânsız. Bu olumsuzluğu konu edinen çalışmalardan birinde sudaki bakterilerin %99,99’unu 20 dakika içinde öldürebilen, pul büyüklüğünde bir cihaz geliştirildi. Bu durum yoksunluk yaşanan bölgelere hızlı bir şekilde temiz içme suyu tedarik edilmesinin önünü açtı. Bu parçadaki altı çizili ifadenin gönderme yaptığı söz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suyun arındırılmasını sağlayan aracın geliştirilmesi

B) Temiz içme suyunun geniş kitlelere ulaştırılabilmesi

C) Su ihtiyacını karşılamadaki zorlukların saptanması

D) İçme suyunun oluşturduğu maliyetin düşürülmesi

E) İçilebilecek düzeyde suya erişimin kolaylaştırılması

2. Yazarın bu romanını modern Amerikan yazını içinde farklı kılan şey; en tanıdık duygu ve durumları bize oldukça —- gelecek şekilde anlatırken daha önce hiç rastlamadığımız gariplikteki olayları —- şeylermiş gibi aktarabilen, yani uzakları yakınlaştırırken yakınları uzaklaştıran bir dildir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A)basit – karmaşık B) doğal – hayalî C) farklı – benzer D) yabancı – yalın E) tuhaf – sıradan

3. Edebî metnin anlamı konusunda geçmişten bugüne süren tartışmalar, uyuşmazlıklar ve çekişmeler edebiyat tenkidi tarihine damga vurdu, diyebiliriz.

Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur?

A) Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz düşmesi C) Ünsüz benzeşmesi D) Ünlü düşmesi E) Ünlü daralması

MSÜ Sosyal Bilimler Testi Çıkmış Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi, Göktürk ve Uygur devletlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

A)Yerleşik hayata geçmeleri

B)Yazılı metinler bırakmaları

C)İslamiyet öncesi Türk devletleri olmaları

D)Çinlilerle mücadele etmeleri

E)Orta Asya’da kurulmuş olmaları

2. Göç yoluyla nüfusu artan şehirlerde bazı mekânsal değişimler yaşanır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimler arasında yer almaz?

A)Yeni fonksiyon alanlarının ortaya çıkması

B)Çok katlı binaların sayısının artması

C)Tarım ve orman alanlarının yerleşim alanlarına dönüşmesi

D)Ulaşım faaliyetleri için daha fazla alanın kullanılması

E)Sanayi ürünleri ihracatının artması

3. Gerçekte asıl var olan, maddi yapıda bir şey değil de maddi olmayan, tinsel yapıda bir şey veya şeylerdir. Bu tinsel şeyler maddi olmadığı için yer kaplamayan, değişmeye tabi olmayan, akılla kavranabilen, tümel, ezelî-ebedî varlıklardır. Bunlar dışında kalan ve duyularla algılanabilen diğer varlıklar, söz konusu tinsel varlıkların gölgeleri, bir anlamda onların duyusal dünyaya yansımalarıdır.

Bu parçadaki görüşler aşağıdaki varlık anlayışlarından hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A)Nietzsche’nin nihilizmi

B)Descartes’ın düalizmi

C)Platon’un idealizmi

D)Demokritos’un materyalizmi

E)Spinoza’nın panteizmi

MSÜ Matematik Testi Çıkmış Sorular

1. Bir p asal sayısı için, biçimindeki asal sayıya Mersenne asalı denir. Buna göre, I. 31 II. 37 III. 63 sayılarından hangileri Mersenne asalıdır?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)I ve II

D)I ve III

E)I, II ve III

2. Bir veri grubundaki sayıların toplamının, gruptaki terim sayısına bölümü ile elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik ortalaması denir. Ağırlıkları 80, 82, 84, 86, 88 ve 90 kg olan 6 kişilik güreş takımı turnuvaya hazırlanmak için kampa giriyor ve bu takımın turnuvaya katılabilmesi için kamp sonunda her bir sporcunun ağırlığının 82 kg olması gerekiyor.

Bu takım turnuvaya katıldığına göre, takımdaki güreşçilerin kamp sonundaki ağırlıklarının aritmetik ortalamasının kamp başındakine göre değişimi, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1 azalmıştır.

B) 2 azalmıştır.

C) 3 artmıştır.

D) 2 artmıştır.

E) 3 azalmıştır.

3. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayıya, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı (ortanca) denir. sayılarından oluşan veri grubuna hangi sayı eklenirse bu veri grubunun medyanı değişmez?

A) 9 B) 12 C) 36 D) 40 E) 45

MSÜ Fen Bilimleri Testi Çıkmış Sorular

1. Bilimsel bilginin ortaya çıkarılmasıyla ilgili,

I. Deneysel çalışmalar zorunludur.

II. Takip edilmek zorunda olan tek bir yöntem yoktur.

III. Bilimsel bilgiye ulaşmanın yollarından biri gözlem ve deneyimlere dayalı akıl yürütmedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

 1. Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

2. Bir sıvının gaz hâline geçmesiyle ilgili,

I. Tanecikler arası uzaklık artar.

II. Tanecikler arası çekim kuvveti azalır.

III. Kimyasal bir olaydır. yargılarından hangileri doğrudur?

A)I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III D) Yalnız I E) II ve III

3.

I. Bireysel taşımacılık yerine toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması

II. Elektrik eldesinin, termik santrallerin yaygınlaştırılarak yapılması

III. Fabrika bacalarında filtre sistemlerinin kullanılması

Yukarıdakilerden hangilerinin asit yağmuru oluşumunun azalmasında, olumlu etki göstermesi beklenir?

 1. Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I ve III

MSÜ aday belirleme sınavı çıkmış soruları indirmek için  TIKLAYINIZ.

Bir önceki yazımız olan Milli Savunma Üniversitesi Nerede? Yerleşke Adres ve İletişim Bilgileri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.