Askernoktasi.com: Uzman | Astsubay | Sözleşmeli Er |

Karayolları Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü İşçi Alımı Yapacak!

Karayolları Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü İşçi Alımı Yapacak!

KGM İşçi Alımı İlanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kendine bağlı işyerlerinde çalıştırılmak üzere toplam 8 eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi: 23 MAYIS 2021!

Eski Hükümlü-TMY İşçi Alımı Şartları

Eski Hükümlü-TMY İşçi Alımı Şartları şu şekilde;

Eski Hükümlü-TMY İşçi Alımı Şartları 1

 • Türk vatandaşı olmak,
 • 18-35 yaş aralığında olmak,
 • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi)
 • Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),
 • KPSS sınavına girmiş olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
 • Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek,

Eski Hükümlü-TMY İşçi Alımı Şartları 2

 • Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması,
 • Sınavda başarılı olup atananlar Düz işçi unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.
 • Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara sahip olması gerekmektedir,
 •  Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlük internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecek
 • Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.
 • İşçi alımı sonucu alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün olup; deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.
 • Sınavda başarılı olan adayların işçi alımı başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • Sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
 • T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz
 • Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar ( durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumun internet sitesi (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir. Adrese posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Eski hükümlü-TMY Çalışma Tablosu

Peki KGM işçi alımı detayları neler? İşçi alımı ilanında yer alan ve adaylar için önemli olan tablo şu şekilde;

eski-hukumlu-tmy isci alım tablosu

Başvuru Tarihleri

18 MAYIS 2021 23 MAYIS 2021

⇒KGM işçi alımı ilanı bu şekildeydi, tüm personel alım duyurularımıza Kamu Personeli Alımları adresinden ulaşabilirsiniz.⇐

 

Bir önceki yazımız olan Karpuzkaldıran Askeri Kampı Telefon Numarası, Adresi, Karpuzkaldıran Özel Eğitim Merkez Komutanlığı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.