Askernoktasi.com: Uzman | Astsubay | Sözleşmeli Er |

Jandarma , Görev Ve Yetkileri Kanunu

Jandarma ,  Görev Ve Yetkileri Kanunu

Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu

Kanun Numarası : 2803

Kabul Tarihi : 10/3/1983

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/3/1983

Sayı : 17985

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 215

    • Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, « Yönetmelikler Külliyatı » nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. * *

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç:

Madde 1 – Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin gerektirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Kapsam:

Madde 2 – Bu Kanun, Jandarma Teşkilatındaki karargah, birlik ve kurumlar ile buralarda hizmet gören personeli ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

Tanım:

Madde 3 – (Değişik: 25/7/2016-KHK-668/5 md.) Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanunların verdiği görevleri yerine getiren silahlı genel kolluk kuvvetidir.

İKİNCİ KISIM

Bağlılık, Konuş, Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Silah Kullanma Yetkileri

BİRİNCİ BÖLÜM

Bağlılık, Konuş ve Kuruluş

Bağlılık:

Madde 4 – (Değişik: 25/7/2016-KHK-668/6 md.) Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlıdır.

Kuruluş ve Teşkilat: (1)

Madde 5 – (Değişik: 25/7/2016-KHK-668/7 md.) Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerleri, İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. Ancak (…) (2) seferberlik ve savaşta Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır. (2)

Jandarma birliklerinin kuruluş ve konuşlarının düzenlenmesinde mülki taksimat esas alınır. Ancak geçici olarak birden çok ili içine alan bölge teşkilatı da kurulabilir. Bölge komutanı, bölge teşkilatının konuşlu bulunduğu ilin valisine karşı sorumlu olarak görev yapar.

Bir önceki yazımız olan DÜNYANIN EN İYİ KESKİN NİŞANCILARI! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.