Askernoktasi.com: Uzman | Astsubay | Sözleşmeli Er |

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Yapacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Yapacak!

İBB Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre istihdam edilmek üzere “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre 278 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacağını açıkladı.

Zabıta Memuru Alım İlanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 155 lise mezunu, 20 önlisans mezunu, 80 lisans mezunu, 23 önlisans (mahalli idareler ve yerel yönetimler mezunu) olmak üzere toplamda 278 adet zabıta memuru alım ilanını yayınladı. Başvurular 21-27 Haziran tarihleri arasında e-devlet üzerinden alınacak.

zabıta memuru alım şartları

Başvuru Şartları Nelerdir?

İlanda belirtilen KPSS puanları ve genel nitelikler dışındaki başvuru ve alım şartları merak edildi. 278 adet Zabıta Memuru şu şartlara göre alınacak;

Başvuru Genel Şartları

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak

Başvuru Özel Şartları

278 adet Zabıta Memuru başvuru özel şartları merak konusu oldu. İşte Zabıta Memurları şu özel şartlara göre alınacak;

 • İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak,
 • Tartılma/ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.(Boy ve kilo tespitleri kurum tarafından yapılacaktır.)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (7/7/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvuruda Hangi Belgeler İsteniyor?

Öncelikle, sınava girmek isteyen adaylar, 21.06.2021-27.06.2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indirecekler. İstenen belgeler ise şöyle;

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
 • 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)

Başvuru Detayları

Başvuru Şekli

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet üzerinden temin edilecektir.

Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU dışında fiziki olarak herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 1390 kişi) sınava çağrılacak ve bu adayların uygulama sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Başvuru esnasında beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir. Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.

Ayrıca ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvuruların işleme alınmayacağı belirtilmiş.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 05.07.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri ve Zamanı

Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 07.07.2021 tarihinde, uygulamalı sınav ise 12.07.2021-06.08.2021 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınav

konularını kapsar.

Uygulamalı sınav

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

278 Zabıta Memuru Alım Sınavı Nasıl Değerlendirilecek?

278 Zabıta Memuru Yazılı sınav, yukarıda belirtilen konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %50’si, uygulamalı olan ikinci bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve kurumun genel ağ sayfasında ilan edilir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacak!

 

Bir önceki yazımız olan Karpuzkaldıran Askeri Kampı Telefon Numarası, Adresi, Karpuzkaldıran Özel Eğitim Merkez Komutanlığı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.