Askernoktasi.com: Uzman | Astsubay | Sözleşmeli Er |

Asteğmen Olarak Askerde Kalmanın Şartları Nelerdir?

Asteğmen Olarak Askerde Kalmanın Şartları Nelerdir?

“Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmaya mecburdur.”

1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 1. maddesinde geçen bu ifade, ülkemiz genelinde her vatandaşı birinci dereceden ilgilendirir.

Askerlik görevini yerine getirecek kişilerin, eğitim durumuna göre işleyen sistemde, lisans ve daha yüksek eğitim seviyesinde olan erkekler, kısa dönem er olarak 6 ay veya uzun dönem yedek subay olarak 12 ay askerlik yapabilirler.

Ön lisans ve daha düşük düzeyde eğitim kurumlarından mezun olanlar ise 12 ay er veya erbaş olarak askerlik görevini ifa ederler.

Her celp yılından önce, bir sonraki yıl için Silahlı Kuvvetlerin subay sınıflarındaki yedek subay ihtiyacı, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir. Bu doğrultuda askerlik hizmetinizi yerine getirip Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kalmak isteyenler. belirli niteliklere sahip olmalı ve zorlu bir süreci başarı ile tamamlamalıdır. 

Yedek Subay Ne Demektir?

Yedek subaylık sınıfı, eğitim görmüş bireylerden orduya yararlı olacakları şekilde faydalanma zihniyeti ile, Osmanlı Devleti zamanında oluşturulmuştur. Asteğmenlik, eskiden Harp Okulundan mezun olanların ilk aldığı rütbe olarak subay sınıfının en alt katmanı iken, sonraları sadece yedek subaylara özgü bir rütbe haline gelmiştir. Normal şartlarda, asteğmen olarak askerlik görevini yerine getirmeye başlamak subaylığa en düşük rütbeden giriş yapmaktır.

12 aylık askerlik sürecinizin son 1 ayını Teğmen rütbesi ile geçirerek tezkerenizi aldığınızda yedekliğe geçer, seferberlik durumunda askere çağrılınca, rütbenize uygun olarak yeniden subay olursunuz.

Nasıl Yedek Subay Olunur?

Geçmiş dönemlerde lisans mezunları sınava tabi tutulur, bu sınav sonucuna göre seçilenler yedek subay olur, seçilmeyenler er olarak 6 ay kısa dönem askerlik yapardı. Ancak artan üniversite mezunu sayısı nedeniyle yedek subaylık belirli şartlara bağlandı ve artık ihtiyaç durumuna göre otomatik olarak bilgisayar ortamında seçim yapılmaya başlandı.

Askerlik şubesinde işlemlerinizi yaptırırken size, kısa dönem mi yoksa yedek subay olarak mı askerlik yapmak istediğiniz sorulur. Seçim, tercih edenler arasından yapılabileceği gibi, Silahlı Kuvvetlerin subay sınıflarındaki yedek subay ihtiyacı göz önüne alınarak, ihtiyaç fazla ise kısa dönem yapmak isteyenler arasından da rastgele bir şekilde yapılabilir. Eğer ihtiyaç başvurudan az, tercih eden sayısı fazla ise, başvuranlar arasından kısa dönem askerlik yapmak üzere seçilenler de olabilir.

Yani yedek subaylığa seçilmeniz, tamamen askerlik yapacağınız dönemdeki Silahlı Kuvvetlerin subay sınıflarındaki yedek subay ihtiyacına bağlıdır. 

Kriterler Nelerdir?

İhtiyaç göz önüne alınarak bilgisayar ortamında otomatik olarak yapılan yedek subay seçimlerinin birtakım kriterleri mevcuttur.

 • İlk şart en az 4 yıllık fakülte mezunu olmaktır, nitekim bu şartı taşımayanlar yedek subaylık yapamazlar.
 • İkincil derecede önemli olan unsur, mezun olunan okul ve not ortalamasının yüksek olmasıdır.
 • Ardından kısa dönem veya asteğmenlik başvurusu dikkate alınır. Yedek subay başvurusunun ihtiyaçtan fazla olması durumunda kura usulüne başvurulur ki burada tek önemli olan nokta şanstır.
 • Son olarak, boy kilo oranı incelenmektedir. 

Yedek Subay Seçimine Meslek Etkisi Nasıldır?

Askeriyede yoğun ihtiyaç olması nedeniyle Tıp ve Diş Hekimliği fakültesi mezunları zorunlu olarak asteğmen rütbesi ile yedek subay olarak askerlik görevini ifa ederler.

Bunun yanında Hukuk, Psikoloji, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları da, genellikle yedek subay olarak tercih edilen meslek sahipleridir.

Askerde Kalma Şartları Nelerdir?

Yedek subay ya da er olarak askerlik yapmış, subay olma şartlarını taşıyan ve ilgili prosedürleri takip eden herkes, askerlik bittikten sonra yaş sorunu yok ise, subay kadrosuna geçebilir.

Aşağıda sayılan durumlardan tek bir tanesi bile size uymuyor ise subay olamazsınız.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • En az 4 yıllık lisans mezunu olmak
 • Asteğmen olarak askerde kalmanın yaş sınırı;
  • Müracaat yapılan senenin Ocak ayının 1’i itibarıyla 27 yaşını,
  • Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (Mahkeme kararı ile düzenlenmiş nüfus kayıtları kabul edilmez.)
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli olmamak
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
 • Kendisi (ve evli ise eşi), genelev, birleşme yeri, tek başına fuhuş yapılan konut gibi yerlerde çalışmamış, aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak
 • Genel ahlak ve edebe aykırı her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri üretmemiş olmak
 • Kumar, uyuşturucu, uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmaması; bunlardan dolayı idari yaptırım uygulaması olmaması veya bu işler nedeniyle hüküm giyilmemiş olması.
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi, adayın kendisi (ve evli ise eşi), kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmaması; affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı;
  • Zimmet
  • İrtikap
  • Rüşvet
  • Hırsızlık
  • Dolandırıcılık
  • Sahtecilik
  • Güveni kötüye kullanma
  • Hileli iflas
  • İhaleye fesat karıştırma
  • Edimin ifasına fesat karıştırma
  • Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
  • Kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olunmaması veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma ya da kovuşturma bulunmaması veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmiş olmaması
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmak
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış olmamak
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmış, desteklemiş, katılmış olmamak
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması

Subay Olmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Jandarma Genel Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gibi kurumlar, düzenli olarak subay alım ilanları yayımlar. Yedek subay veya er olarak askerlik hizmetiniz sürüyor ise son ayınız içinde ya da tezkerenizi aldıktan sonra halen yaşınız tutuyor ise, yayımlanan ilana başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Yapılan inceleme sonunda kabul edilirseniz yazılı sınava davet edilirsiniz. Yazılı sınav sonuçlarınız olumlu ise sözlü mülakat yapılır ve akabinde sağlık kontrolünden geçersiniz. Tüm aşamaları başarıyla tamamlamanız halinde, 9 aylık bir eğitime tabi tutulur, eğitim sürecinde de başarı gösterirseniz teğmen olarak göreve başlayabilirsiniz.

Kadınların Subay Olması Mümkün mü?

Lisans mezunu kadınlar subay olma şartlarını taşımaları halinde, düzenli olarak yayımlanan subay alım ilanlarını takip ederek başvuru yapabilir, prosedürleri uygulamak sureti ile Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapabilirler.

Bir önceki yazımız olan 2019 - Yedek Subay - Asteğmen Maaşları Ne Kadardır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.