Askernoktasi.com: Uzman | Astsubay | Sözleşmeli Er |

Askeri Birimler Rehberi: Nedir? Kaç Kişiden Oluşurlar?

Askeri Birimler Rehberi: Nedir? Kaç Kişiden Oluşurlar?

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni her türlü iç ve dış etkiden, tehditten korumak amacı ile oluşturulmuş; Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik olmak üzere içinde 5 ana bileşen bulunan dünyanın en güçlü ordularından biridir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri birlikleri tim, manga, takım, bölük, tabur, alay, tugay, tümen, kolordu, ordu ve ordu grubu olmak üzere küçükten büyüğe bu şekilde sıralanabilir. Farklı rütbelerde komutanlar tarafından idare edilen bu birliklerin en küçüğü 4 kişiden başlarken en büyüğü 1.000.000 kişiye kadar ulaşabilir.

Tim Nedir?

İç güvenlik harekatında görev yapan, belirli bir iş veya hizmeti başarabilecek güçte olan en küçük birliktir. Görevi, 100 metrelik bir alanı ateş gücüyle kontrol altına almaktır. Komutanı genellikle Çavuş ve en az Onbaşı rütbesindedir.

Tim Kaç Kişiden Oluşur?

Tim birlikleri 4 kişiden oluşur. Bunlar;

 • Tim Komutanı,
 • Avcı Eri,
 • Hafif Makineli Tüfek Nişancısı ve
 • Hafif Makineli Tüfek Yardımcısıdır.

Manga Nedir?

İki adet timden oluşan birliktir. Komutanı Çavuş rütbesindedir.

Manga Kaç Kişiden Oluşur?

Manga birlikleri çavuş dahil olmak üzere toplam 9 kişiden oluşur. Bunlar;

 • 2 Tim Komutanı,
 • 2 Avcı Eri,
 • 2 Hafif Makineli Tüfek Nişancısı ve
 • 2 Hafif Makineli Tüfek Yardımcısıdır.

Bazı Jandarma mangaları 11 kişiden oluşabilir. Bunlar;

 • 1 Piyade Mangası,
 • 1 Manga Komutanı,
 • 2 Tim Komutanı,
 • 2 Avcı Eri,
 • 2 Hafif Makineli Tüfek Nişancısı ve
 • 2 Hafif Makineli Tüfek Yardımcısıdır.

Takım Nedir?

Bağımsız görev yapabilecek ve bir subay tarafından komuta edilen en küçük birliktir. Müfreze de denir. Bağımsız olabileceği gibi takımlar aslen bir bölüğü oluşturur. Komutanı Astsubay, Asteğmen, Teğmen ya da Üsteğmen rütbesindedir.

Takım Kaç Kişiden Oluşur?

Takım birliklerinin sayısı, ihtiyaca ve koşullara göre değişmekte olup genel olarak 35-55 kişiden oluşur. Takım yapısı;

 • 1 Piyade Takımı,
 • Takım Karargahı,
 • 3 Piyade Mangası ve
 • Tanksavar Mangası şeklindedir.

Birliğin görevlerine göre Hudur Takımı, Silah Takımı, Tanksavar Takımı ve Havan Takımı gibi türleri de bulunmaktadır.

Ayrıca takımların ilk mangası Karargah Mangasıdır. Takım düzeni ise diğer mangalardan daha farklıdır;

 • 1 Takım Subayı,
 • 1 Takım Astsubayı,
 • 2 Ağır Makineli Tüfek Nişancısı,
 • 2 Ağır Makineli Tüfek Nişancı Yardımcısı,
 • 1 Haberci Eri,
 • 1 Keskin Nişancı ve
 • 1 Sağlık Erinden oluşur.

Zırhlı birliklerin 1 Tank Takımı; 4 tank ve 16 kişiden oluşur.

Bununla birlikte bağımsız takımlar da bulunabilir.

Bölük Nedir?

İdari bakımdan tam olarak bir birim oluşturan en küçük askeri birimdir. Diğer birliklerin temeli sayılır. Komutanı Yüzbaşı ya da Kıdemli Üsteğmen rütbesindedir.

Günümüzde bölükler, belirli işlevleri yerine getirmek üzere organize edilirler.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan bölükler;

 • Muhabere Bölüğü,
 • Tank Bölüğü,
 • Lojistik Destek Bölüğü,
 • Bakım Onarım Bölüğü,
 • Sıhhiye Bölüğü,
 • Keşif Bölüğü,
 • İstihkam Bölüğü,
 • Muhafız Bölüğü,
 • Karargah ve Destek Bölüğü,
 • Komando Bölüğü ve
 • Hava İndirme Bölüğü olarak sıralanabilir.

Bölük Kaç Kişiden Oluşur?

Bölük birliklerinin sayısı, ihtiyaca ve koşullara göre değişmekte olup genel olarak en az 100 kişiden oluşur. Bölük yapısı;

 • 1 Bölük Karargahı,
 • En az 2 ve genelde 3-4 takım şeklindedir.

Tabur Nedir?

En az 4 bölükten oluşan birimdir. Komutanı Yarbay ya da Binbaşı rütbesindedir. Günümüzde taburlar, ana silahlarına göre Tank Taburu, Piyade Taburu, Topçu Taburu gibi sınıflara ayrılmaktadır.

Ordu bünyelerinde belirli görevleri yerine getirmek için oluşturulan Sıhhiye Taburu, İstihkam Taburu, Keşif Taburu, Muhabere Taburu, Bakım Onarım Taburu, Kimyasal Savunma Taburu, Lojistik Destek Taburu gibi taburlar da bulunmaktadır.

Tabur Kaç Kişiden Oluşur?

Tabur birlikleri 300-1300 kişiden oluşur. Topçu taburları 3 ya da 4 topçu bölüğü olarak tertiplenir. Diğer muharip taburlar da çoğunlukla 3 muharip bölük ve 1 ikmal bölüğünden oluşur.

Sıhhiye Taburu;

 • Tabur Karargahı ve Kh.Srv.Bölüğü,
 • 1 Sıhhiye Bölüğü, 1 Hasta-Yaralı Nakil Bölüğü,
 • 1 Dezenfeksiyon Bölüğü,
 • 1 Bakım Onarım Bölüğünden oluşur.

İstihkam Taburu, tümenin ulaşımı için gerekli altyapı ve arazi güvenliğinden sorumludur.

 • Tabur Karagahı ve Kh.Srv.Bölüğü,
 • 1 Mayın Temizleme Bölüğü, 1 İnşa Bölüğü,
 • 1 Yol Köprü Bölüğü, 1 Seyyar Köprü Bölüğü,
 • 1 İstihkam Keşif Bölüğü, 1 Muharebe Bölüğü,
 • 1 Bakım Onarım Bölüğünden oluşur.

Muhabere Taburu, taburun bağlı olduğu diğer birliklerle iletişiminden sorumludur.

 • 1 Tabur Karargâhı ve Kh.Srv.Bölüğü
 • 1 Telsiz Bölüğü
 • 1 Röle Bölüğü
 • 1 Askeri Elektronik ve Harp Bölüğü
 • 1 Bakım Onarım Müfrezesinden oluşur.

Bakım Onarım Taburu, tümen bünyesinde olan her türlü makine, teçhizat ve araçların bakım ve onarımından sorumludur.

 • Tabur Karargahı ve Kh.ve Srv.Bölüğü
 • 2 Paletli Araç Bakım Bölüğü
 • 1 Tekerlekli Araç Bakım Bölüğü
 • 1 Mühimmat Bakım Bölüğü
 • 1 Taşıt Kurtarma Bölüğü
 • 1 Özel Bakım bölüğü
 • 1 Bakım Onarım Müfrezesinden oluşur.

Kimyasal Savunma Taburu, kimyasal silahlar ve etkilerine karşı gereken önlemi almada sorumludur ve özel eğitimli askerlerden oluşur.

 • Tabur Karargâhı ve Kh.Srv.Bölüğü
 • 1 Dekontaminasyon Bölüğü
 • 1 Kimyasal Keşif Bölüğü
 • 1 Bakım Onarım Müfrezesinden oluşur.

Lojistik Destek Taburu;

 • Tabur Karargâhı ve Kh.Takımı
 • 2 Mühimmat Nakil Bölüğü
 • 2 Yakıt Nakil Bölüğü
 • 1 Nakliye Bölüğü
 • 1 Bakım ve Onarım Bölüğü
 • 1 İkmal Bölüğü
 • 1 Sıhhiye Bölüğü
 • 1 Sahra Hizmet Bölüğünden oluşur.

Alay Nedir?

Alay, 3 ya da 4 taburdan oluşan birliktir. Çok eski tarihlere kadar dayanan askeri bir teşkilatlanma olarak bilinir. Komutanı Yarbay ya da Albay rütbesindedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde alaylar, aynı sınıftan unsurların ya da aynı ana silahların temelinde oluşturulmuş olan Piyade Alayı, Topçu Alayı, Hava Savunma Alayı ve Hudut Alayını içinde barındıran en büyük çaptaki birliklerdir.

Alay Kaç Kişiden Oluşur?

Alay birlikleri 1300-3000 kişiden oluşur.

Tugay Nedir?

İçinde farklı alaylar barındırabilen bir taktik birliktir. En önemli özelliği kendi kendine yetebilen en küçük birlik olmasıdır. Komutanı Tuğgeneral rütbesindedir. Deniz Kuvvetlerinde ise komutan rütbesi Tuğamiraldir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde tugaylar, ana savaşçı unsura göre Piyade Tugayı, Tank Tugayı, Topçu Tugayı olarak ayrılır ve her türlü ikmal ve muhabere birimine sahiptir.

Tugay Kaç Kişiden Oluşur?

Tugay birliklerinin sayısı, ihtiyaca ve koşullara göre değişmekte olup genel olarak 3.000-5.000 kişiden oluşur.

Tümen Nedir?

Tümen, modern ordularda herhangi bir harekatı kendi başına bağımsız olarak yapabilmek için gerekli tüm silahları ve hizmetleri bünyesinde barındıran en küçük askeri birliktir. Komutanı Tümgeneral rütbesindedir. Deniz Kuvvetlerinde ise komutan rütbesi Tümamiraldir.

Tümenler, temelde Zırhlı Tümenler ve Piyade Tümenleri olmak üzere, çeşitli harekat şekillerine göre iki biçimde teşkilatlandırılır. Piyade Tümenleri ise personelin ve malzemenin sevk araçlarına göre motorize ve mekanize olarak ikiye ayrılır.

Tümen Kaç Kişiden Oluşur?

Tümen birlikleri, savaş şartlarına ve ülkelere göre değişmekle beraber genelde 10.000-20.000 kişiden oluşur.

Kolordu Nedir?

Kolordu, 3 ya da 4 tümenden ve savaş destek birliklerinden oluşan birliktir. Komutanı Korgeneral rütbesindedir. Deniz Kuvvetlerinde ise komutan rütbesi Koramiraldir. Bölge savunmasında etkili olan Kolordu birlikleri çok seyrek operasyon yaparlar. Genellikle karargahtan gelen emirle birlikte, içinde barındırdığı tümenler görev yapar.

Kolordu Kaç Kişiden Oluşur?

Kolordu birlikleri 20.000-45.000 kişiden oluşur.

Ordu Nedir?

Ordu, 4 ya da 6 kolordudan oluşan, bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü ya da herhangi bir askeri kuvvetin en büyük birliğidir. Ordunun genel görevi, devlet için tehdit oluşturan durumlara karşı önlem almak ve gerektiğinde müdahale etmektir. Komutanı Orgeneral rütbesindedir. Deniz Kuvvetlerinde ise komutan rütbesi Oramiraldir.

Ordu; Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri olmak üzere 3 ana bölümden oluşur. Bazı ülkelerde bu üç bölüme ek olarak Jandarma, Sahil Güvenlik, Hava Savunma Kuvvetleri, Füze Kuvvetleri, Uzay Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler gibi alt bölümler de bulunabilir. Ülkemizde, Türk Silahlı Kuvvetleri başlığı altında Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik olmak üzere 5 ana bölüm bulunur.

Bazı ülkeler bu oluşumları barındırmasına rağmen, Silahlı Kuvvetler ismi yerine “Ordu” ismini kullanılır. (Örn: Çin Halk Ordusu, Vietnam Halk Ordusu gibi). Bazı ülkeler ise Kara Kuvvetlerini ana ve baş ordusu kabul ederek Kara Kuvvetleri bayrak ve amblemini Silahlı Kuvvetler için kullanır.

Ordu Kaç Kişiden Oluşur?

Ordu birlikleri 80.000-200.000 kişiden oluşur.

Ordu Grubu Nedir?

Ordu Grubu, en az 2 ve genellikle 3 ordudan oluşan birliktir. Komutanı Mareşal rütbesindedir.

Ordu Grubu Kaç Kişiden Oluşur?

Ordu Grubu birlikleri 400.000-1.000.000 kişiden oluşur.

Bir önceki yazımız olan Askeri Rütbeler: Sıralaması, Ortalama Maaşları ve İşaretleri başlıklı makalemizde albay, asker maaş ve askeri rütbe hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.