Askernoktasi.com: Uzman | Astsubay | Sözleşmeli Er |

Aday Memurların Askerlik İşlemleri / Tecil Hakları Ne Kadar?

Aday Memurların Askerlik İşlemleri / Tecil Hakları Ne Kadar?

Devletin vatandaşa sunduğu hizmetler; memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi statülerinde çalışanlar tarafından yerine getirilir. Bunlardan işçi statüsü dışında kalanların işe alınmaları, çalışma şartları, sosyal hakları, maaşları gibi tüm hak ve görevleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu tarafından düzenlenir. Bu kanun gereğince devlet, kamu hizmetinde görev vereceği personeli yetenek ve eğitimlerine göre sınıflandırmak ve en üst makama gelebilmeleri için hepsine eşit imkanlar sunmakla yükümlüdür.

Aynı kanun devlet memurlarına da, devlete sadakatle bağlılık, hizmet edeceği vatandaşa karşı tarafsızlık ve mesai arkadaşlarıyla iş birliği içinde olma yükümlülüğü verir. Memur olabilmek için, Devlet Memurları Kanunu’nda bahsedilen genel şartlarla birlikte, her kurumun kendi çalışma disiplini ve ihtiyaçları doğrultusunda aradığı özel şartları taşıyor olmak gerekir.

Erkekler için devlet memuru olabilmek, askerlikle ilgili birtakım şartları karşılıyor olmayı gerektirir.Genel olarak askerlik mecburiyeti, memur olmanın önünde bir engel değildir. 

Devlet Memurluğuna Alınma

  • Bakanlıklar ve diğer tüm kamu kurumları (Milli İstihbarat Teşkilatı hariç) personel ihtiyacı duyduklarında, aradıkları nitelikleri ve kadro sayısını Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. Devlet Personel Başkanlığı bu boş kadrolara alınacak personelin sayısı, aranan özellikler, başvuru yeri ve tarihi, sınav yeri ve tarihi gibi tüm bilgileri Resmi Gazete, Başkanlığın resmi internet sitesi ve diğer yazılı-görsel medya kanallarıyla ilan eder.
  • İlan edilen kamu görevlerine memur olmak isteyen ve istenen şartları yerine getirenlerin, Devlet memurluğu sınavlarına (KPSS) girmeleri ve kazanmaları gerekir. Sınav sonuçları komisyon tarafından değerlendirilir ve adaylar başarı sırasına göre listelenerek ilgili kurumlara ve ilgililere bildirilir. Bu sonuçlar bir sonraki sınava kadar geçerlidir.
  • Kamu kurumları, sınav sonuçlarında belirlenen başarı sırasına göre ihtiyaçları olan personelin atamasını gerçekleştirir ve durumu Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
  • Bu şekilde ataması gerçekleştirilen personel, aday memur sıfatıyla göreve başlar. 657 sayılı kanunun 54. maddesi gereğince, bir çeşit eğitim ve oryantasyon süreci olan memur adaylığı, 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olamaz ve aday memurlar bu süre içinde başka bir kuruma tayin edilemez.

Erkekler İçin Askerlik Şartı

657 sayılı kanunun 48. maddesi, memur olmanın askerlik yükümlülüğüyle ilgili şartlarını belirtir. Buna göre devlet memuru olmak isteyen bir kişinin;

  • Askerlikle ilgisinin bulunmaması,
  • Askerlik çağına gelmemiş olması ya da
  • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekir.

Bu 3 kriterden de anlaşılacağı gibi, devlet memurluğu kişinin askerlik vazifesini yerine getirmesine engel teşkil etmez.

Memur Olunca Askerlik Ertelenir mi?

657 sayılı kanuna dayandırılarak hazırlanan ve 27 Haziran 1983 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” (23. madde), memurun askerlik ertelemesi ile ilgili durumları için 1111 sayılı Askerlik Kanununu‘nun 35. maddesini işaret eder. Söz konusu maddenin E fıkrası gereğince memurların askerlik ertelemesinde uyulacak esasları Milli Savunma Bakanlığı belirler. Buna göre;

Bahsi geçen kanun maddeleri ve yönetmelik gereği aday memurların askerlikleri ile ilgili izlenecek yol, bağlı bulundukları kurum tarafından ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Aday memurken askere gitmek, ilgili kişinin isteğine bağlıdır. Eğer aday memurlar adaylıkları sırasında silah altına alınırlarsa, yarım kalan eğitimlerini terhislerinden sonra tamamlayabilirler. Aday memurların silah altında geçirdikleri süre, adaylık sürelerini kısaltmaz. Terhis olduktan sonra 30 gün içinde görevlerine dönme taleplerini ilgili kuruma ileten adaylar, eğitimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve ancak bu eğitimi tamamladıklarında “devlet memuru” statüsüne kavuşurlar. Kurumlar da adayların göreve geri dönme taleplerini en geç 30 gün içinde değerlendirmek ve yeniden göreve başlatmak zorundadır. Aday memur, askerlik tecil dilekçe örneği için bağlı bulunduğu kurumun personel başkanlığı birimine danışabilir.

Sözleşmeli Memur Askerlik Tecili

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte toplumda tartışmalara sebep olan değişikliklerden biri de “sözleşmeli personel” adıyla oluşturulan yeni istihdam şekli. Sistem değişikliğinden önce geçici süreli işlerde çalıştırılan işçiler için söz konusu olan sözleşme uygulaması artık devletin asıl ve sürekli işlerini yapmakla yükümlü olan memurlar için de geçerli hale geldi. Kamu kurumlarındaki “kadrolu memur” ve “sözleşmeli memur” ayrımı, aynı işi yaptığı halde aynı haklara sahip olmayan 2 ayrı memur tipi ortaya çıkardığı için eleştiriliyor.

Yeni Atanan Öğretmenlerin Askerlik Tecili

Yeni atanan ve aday memurluk süresi içinde bulunan öğretmenler, sıradaki celp döneminden en geç 2 ay önce talepte bulunmak şartıyla, bir sene süreyle askerliklerini erteleyebilirler.

Bir önceki yazımız olan (Milli Savunma Bakanlığı) MSB işçi alımı Sonuçları Açıklandı | Önemli başlıklı makalemizde msb işçi alımı, msb işçi alımı 2018 işkur ve msb işçi alımı başvuru hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.