Askernoktasi.com: Uzman | Astsubay | Sözleşmeli Er |

2019 MSB Sözleşmeli Er Temini Başvuru Şartları ve Tarihleri

2019 MSB Sözleşmeli Er Temini Başvuru Şartları ve Tarihleri

Milli Savunma Bakanlığının sözleşmeli er alımlarının yapılacağını duyurmasıyla birlikte kariyer arayışında olan pek çok aday başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Askerliğini yapmış adaylar için süreç daha hızlı ilerlerken silah altında bulunan adayların yapmaları gereken işlemlerle ilgili net bir bilgi alamamalarından dolayı kafaları karışık. Sözleşmeli er olmayı düşünenler için başvuru şartlarını, sınavları, sınav aşamalarını ve süreci kapsamlı biçimde inceledik.

MSB KKK Sözleşmeli Er Alımına Kimler Başvuru Yapabilir?

MSB’nin sözleşmeli er alımına katılarak yaşamını asker olarak sürdürmek isteyenlerin cevabını merak ettiği sorulardan biri de “MSB sözleşmeli er alımı başvuru koşulları nelerdir” sorusudur. Sözleşmeli er temini başvuru şartları;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Erkek olmak,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış adayların başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak,
 • Askerlik hizmetini tamamlamamış adayların başvuru tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış veya 25 yaşını doldurmamış olmak,
 • Herhangi bir askeri okul veya TSK’ye bağlı bir kuruluştan çıkarılmamış olmak,
 • Cezası ertelenmiş veya hükmün açıklanması geri bırakılmış olsa dahi, yüz kızartıcı suçlardan ve terör örgütü üyeliği, sempatizanlığı, terör eylemi gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak,
 • Askerlik hizmeti sırasında başvuru yapan adaylar için, birlik komutanlıklarından “Nitelik Belgesi” almak,
 • Boy ve kilo endeksinde belirlenen aralıklar içerisinde bulunmak olarak belirtilmiştir.

Bu şartları taşıyan adaylar, MSB sözleşmeli er alımına başvuru gerçekleştirebilirler. Ancak belirtilen bu şartları taşımadığı halde başvuru yapan, başvurusunda gerçek dışı beyanda bulunarak başvurusunun geçerli olmasını sağlayan adayların, başvuru işlemleri hangi aşamada olursa olsun süreç iptal edilir.

MSB KKK Sözleşmeli Er Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sözleşmeli er olmak isteyen adayların https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile giriş yapmaları gereklidir. Adaylar, ana sayfada yer alan “Güncel Teminler” sekmesinden ilgili başvuru sayfasına giderek formu doldurarak başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. Eğer düzeltilmesi gereken bir yer varsa, başvuru tarihleri içerisinde diledikleri zaman tekrar sisteme giriş sağlayarak başvuru formunu yeniden düzenleyebilirler.

Gerekli görülmesi halinde adaylara SMS yoluyla bilgilendirme yapılması gerekebileceğinden adayın kendisinin veya bir yakınının cep telefonu numarasını başvuruda belirtmesi zaruridir.

Askerlik görevini yapmaktayken sözleşmeli er alımına başvuracak olan adaylar ise, başvuru formunun çıktısıyla birlikte Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığına hazırlanmış dilekçeleriyle birlikte kıta özlük dosyasını muhafaza eden kıta amirine başvurmalıdırlar.

İnternet üzerinden yapılan başvurular haricindeki tüm başvurular geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

MSB Sözleşmeli Er Başvurusunu Geçersiz Kılan Durumlar Nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığınca başvuruları incelenen adayların;

 • Evrakları eksikse,
 • Başvuru bilgilerinin doğru olmadığı tespit edilmişse,
 • Başvuru koşullarını taşımadığına kanaat edilmişse başvurusu geçersiz sayılır.

Askerlik Görevini İcra Eden Adaylar Nasıl Sözleşmeli Er Başvurusu Yapabilir?

“Askerken sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır” sorusu silah altında askerlik görevini icra eden adayların sıklıkla sorduğu bir sorudur. Askerlerin öncelikle https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden başvuru yapmaları ve bu başvurunun çıktısını almaları gereklidir. Ardından yazacakları dilekçe ve başvuru belgesini kıta amirlerine teslim ederler. Bundan sonraki süreç kıta amiri tarafından yönetilir.

Sözleşmeli er başvurusu yapan adaylar için birlik komutanlıklarınca nitelik belgesi doldurulması gereklidir. Hazırlanan bu nitelik belgesi bir zarfa konur. Ayrıca eğer adayın devam eden bir disiplin soruşturması varsa bununla ilgili belgeler; varsa Rehberlik ve Danışma Merkeziyle ilgili kayıtlar da yine nitelik belgesinin bulunduğu zarfa eklenir. Nitelik belgesi ve varsa disiplin soruşturması, danışma merkezi kayıtlarının bulunduğu zarf mühürlenerek adaya teslim edilir. Adayın zarfı açmaması gerektiği kendisine tebliğ edilir. Mührü bozulmuş açık zarflarla başvuru yapan adayların başvurusu geçersiz sayılır.

Eğer adayın sözleşmeli er olmasına engel teşkil eden bir durumu varsa bu aday sınava gönderilmez. Durum kendisine bildirilir ve durumun tebliği ile ilgili kayıtlar şahsi dosyasına konulur. Birlik komutanlıklarında adayın başvurusuyla ilgilenen rütbelilerin;

 • Müracaat dilekçesi,
 • Başvuru belgesi,
 • Mühürlü zarf içerisinde Nitelik belgesi ve varsa diğer dosyalarını adaya teslim etmesi gereklidir.

Aday seçim aşamalarına gelirken bu evrakları yanında getirmekle yükümlüdür.

Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adayların başvuru işlemleri acemi eğitimi almakta oldukları birlik tarafından doldurulur. Aynı şekilde eğitimi devam eden adayların evrakları yine acem birlikleri tarafından hazırlanır.

Askerler sınava gelmeden önce nüfus cüzdanları, yeni kimlik kartları adaya teslim edilir. Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince birlik komutanlıkları adaya izin vermek zorundadır.

MSB Sözleşmeli Er Başvuruları Ne Zaman Sonuçlanır?

Adayların, seçim aşamalarıyla ilgili başvuru sonuçları belirlenen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulur. Ayrıca adaylar başvuru sırasında e-posta adresi veya cep telefonu numarası girmişlerse bu yöntemlerle de kendisine bildirim yapılabilir. Bu sebeple e-posta adresi veya cep telefonu numarasında değişiklik olan adayların bu durumu dilekçeyle Personel Temin Daire Başkanlığına bildirmesi gerekir.

Adayın ikinci seçim aşamalarına katılıp katılmayacağı da yine aynı adresten duyurulur. Kesin bir tarih aralığı verilmese de adayın aşamalara hazırlanması için yeterli süreye sahip olacağı bir tarihte ikinci seçim aşamaları gerçekleştirilir.

Bu yöntemlerin haricinde posta ya da başka herhangi bir tebligat yoluyla adaya bilgilendirme yapılmaz. Sözleşmeli er başvuru sorgulama işlemi adayların sorumluluğundadır.

MSB Sözleşmeli Er Sınav Aşamaları Nelerdir?

İnternetteki bazı kaynaklarda dile getirilenin aksine sözleşmeli er başvuruları kapsamında adaylar yazılı sınava girmez. Başvurusu uygun bulanarak sınavlara davet edilen adayların seçim aşaması süreci;

 • Evrak kabulü,
 • Boy ve kilo kontrolü (fiziki değerlendirme),
 • Mülakat,
 • Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması şeklinde ilerler.
 • Bu aşamalardan birinde başarısız olan adaylar diğer aşamaya geçemez ve elenirler.

MSB Sözleşmeli Er Sınavları Nasıl Yapılır?

Başvurusu kabul edilen adayları zorlu bir seçim süreci beklemektedir. Seçim aşamalarının her basamağında adayın askerliğe elverişli olup olmadığı tespit edilmeye çalışılır.

1. Fiziki yeterlilik testi

Adayın evraklarının kaydının tamamlanmasının ardından aynı gün içerisinde fiziki yeterlilik testi yapılır. Fiziki yeterlilik testinde adaylar,

 • Hedef koşusu,
 • Mekik,
 • Şınav branşlarında test edilirler.

Her bir branştan en az 1 puan almayı başaran adaylar fiziki yeterlilik testinden başarılı sayılırlar. Bir veya daha fazla branşta puan alamayan adaylar fiziki yeterlilik testinden geçemezler. Adayların başarısız olduğu branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere not yükseltme hakkı bulunur. Fiziki yeterlilik sınav puanı, adayın toplam puanının branş sayısına bölünmesiyle tespit edilir.

2-.Mülakat

Adayların çok korktuğu ve elenme oranı sebebiyle korkmakta haklı olduğu ikinci aşama sözlü mülakattır. Sözlü mülakatta adayların kendini ifade etme yeteneği, özgüveni, çok yönlü düşünme becerisi gibi özellikleri test edilir. Bu özelliklerini test edebilmek için kendisine belirli konseptlerde sorular sorulur. Sözlü mülakatta en önemli noktalardan biri ise yanıtlara dürüst ve net yanıtlar verilmesi gerektiğidir. Adayın yanıtını bilmediği bir soruyu düşünmek yerine “Bilmiyorum, bu konuda bir bilgim yok” şeklinde net ve çabuk cevap vermesi beklenir. Adayın sözlü mülakatta başarılı sayılması için 100 üzerinden en az 70 puan alması gereklidir.

3. Sağlık işlemleri

Aday, fiziki yeterlilik testi ve sözlü mülakatta başarılı olması halinde sağlık raporu vermeye yetkili bir askeri kuruluşa hastane sevk belgesiyle birlikte sevk edilir. Burada yapılan testlerin ardından adayın “Sözleşmeli er olur/komando olur/paraşütle atlar” onaylı sağlık raporu alması gerekir. Ankara’da yaşayan adayların en geç 3, diğer illerde yaşayan adayların en geç 5 iş günü içerisinde hastane sevk belgeleriyle birlikte yetkili kuruluşa başvurmaları gerekir. Sağlık raporu işlemleri 45 gün içerisinde tamamlanır. Adayın kuruluştan “elverişlidir” raporu almasına rağmen askerliğe elverişli olup olmadığına dair tereddüt oluşursa  tekrar sağlık raporu almaya yönlendirilebilir. Eğer yapılan ikinci kontrollerde adayın askerliğe elverişsizlik teşkil edecek bir durumu tespit edilirse adaylığı iptal edilir.

MSB Sözleşmeli Er Sınavları Nasıl Değerlendirilir?

Tüm sınav aşamaları toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bu puan belirlenirken adayın;

 • Fiziki yeterlilik testinden almış olduğu puanın %50’si,
 • Mülakat puanının %50’si alınarak toplam puan tespit edilir.

Yapılan değerlendirmenin ardından adaylar en yüksek puandan en düşük puan alana göre sıralanır ve kontenjan doğrultusunda alımlara başlanır.

Şehit ve gazi yakınları, bu kontenjan dahilinde sınıflandırılır ve toplam kontenjanın %5’i oranında temin edilirler.

Sınava Gelirken Yanımda Neler Getirmeliyim?

Belirlenen tarihte Ankara, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığında düzenlenecek olan sınav aşamalarına gelirken adayların yanlarında;

 • Sınava çağrı belgesi,
 • Sözleşmeli er dilekçesi (askerliğini yapmış ve yapmakta olanlar için ayrı dilekçeler yazılması gerekir),
 • Nitelik belgesi,
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı ve iki adet fotokopisi,
 • Öğrenim belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisi,
 • Yurt dışında eğitim görmüş adayların denklik belgesi aslı veya noter onaylı fotokopisi,
 • Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi,
 • Askerliğini yapmamış veya yapmakta olan adaylar için askerlik durum belgesi,
 • Varsa çeşitli branşlara yönelik kurs sertifikası veya diploması,
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf,
 • Hakkında adli sicil kaydı/kararı bulunan adayların mahkeme kararının aslı ve fotokopisi,
 • İmzalı muvafakat yazısı,
 • Sağlık raporu
 • Eşofman, şort ve spor ayakkabı getirmeleri gereklidir.

İmzalı muvafakt yazısı, fiziki yeterlik testlerinde oluşabilecek her türlü sorunla ilgili tüm sorumluluğun adayın kendisinde olduğunu kabul ettiği dilekçe örneğidir. Sağlık raporu ise adayın spor yapmasına sakınca bulunmadığını gösteren aile veya kurum hekimi tarafından onaylı rapordur.

Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır?

Tüm sınav aşamaları ve sağlık kurulundan başarıyla geçen, sözleşmeli er olmaya aday kişilerin son olarak güvenlik soruşturmaları yapılır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği kapsamında yürütülen çalışmalarda adayın sonuçlarının olumsuz çıkması halinde diğer basamaklarda başarılı olmuş olsalar da “başarısız” sayılırlar ve sözleşmeli er başvuruları iptal edilir.

MSB Sözleşmeli Er Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Seçim aşamaları, sağlık raporu ve güvenlik soruşturmasının ardından başarılı kabul edilen adayların listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden “asil” ve “yedek” olarak duyurulur. Bu internet sitesinde yapılan duyurunun haricinde hiçbir adaya başka bir yöntemle tebligat gönderilmez. Sınav sonuçlarını sorgulama ve öğrenme adayın kendi sorumluluğundadır.

 

Bir önceki yazımız olan Sözleşmeli Er Boy – Kilo Tablosu başlıklı makalemizde boy kilo tablosu sözleşmeli er, sözleşmeleli er kilo tablosu ve sözleşmeli er boy kilo hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.