Askernoktasi.com: Uzman | Astsubay | Sözleşmeli Er |

2018 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Alımı Ön Başvuruları Başladı!

2018 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Alımı Ön Başvuruları Başladı!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 10 Ağustos 2018 saat 23:59 itibarıyla sona erecek şekilde muvazzaf statüde Deniz sınıf subaylar istihdam etmek üzere ön başvuru alımına başladı. 2016 KPSS sonucunun kabul görmediği, yalnızca 2017 ve 2018 KPSS sonuçlarına göre yapılan başvuruların nereye yapılacağı, değerlendirme esasları, seçim aşamaları ve subaylığa ilişkin genel bilgileri derledik.

Muvazzaf Subaylığa Kimlerin Başvuru Yapması Mümkündür?

T.C. vatandaşı erkek adayların yönerge kapsamında aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor.

 • 2018’in Ocak 1’i itibarıyla;
  • Lisans mezunu adayların 27 yaşını aşmamış olmaması gerekiyor. (1 Ocak 1991’den itibaren doğmuş olan lisans mezunları)
  • Lisansüstü eğitimi bulunan adaylar ise 32 yaşını aşmamış olmalı. (1 Ocak 1986’dan itibaren doğmuş olan lisansüstü mezunları)
 • Yurt içinde öğrenim veren kurumların aşağıda kontenjan ağırlığıyla birlikte belirtilmiş bölümlerinden mezun olmuş adayların başvuruda bulunabilmesi mümkün. Eşdeğer programlardan mezun olan adayların başvuruları ise dikkate alınmayacak.

 • Yurt dışında öğrenim görmüş adayların mezun oldukları bölümlerin ise yine yukarıdaki tabloda yer alan bölümlere denk olması şartı mevcut. Bölümlerin denkliğinin ise YÖK tarafında onaylanması gerekiyor.
 • 2016 yılı KPSS sonuçlarına göre başvuru yapılamıyor. 2017 ya da 2018 yılları KPSS sonucuna göre adayların KPSSP3 puanının 60 veya üzerinde olması bekleniyor. Hem 2017 hem de 2018’de sınava katılmış adayların ise yüksek olan puanı hangisiyse o esas alınacak.
 • Henüz askerliğini yapmamış olan adayların gerekçelerinin kanuni sebepler olması (öğrenim, tecil vs.) şart. Askerlik hizmetine devam eden kısa dönem er ve erbaşlar ile yedek subayların başvuru yapması mümkünken “hakkında yedek subaylığa uygun değildir” kararı bulunan askerlik hizmetinden terhis olan kişilerin başvurusu kabul edilmiyor.
 • Son olarak adayların herhangi bir kurumla alakalı mecburi hizmet sorumluluğunun olmaması isteniyor.

Adaylarda Aranan Şartlar Nelerdir?

Genel Şartlar

 • Affa veya zaman aşımına uğramış, para cezası olarak onaylanmış ya da ertelenmiş herhangi bir suçtan ötürü hükümlü olmamak veya soruşturma aşamasında olmamak (Taksirli suçlar bu koşulun dışında tutulmuştur.)
 • Sivil veya askeri okullardan hiçbir sebepten ötürü atılmamış olmak
 • Nikahsız olarak bir kadınla birlikte yaşamamak
 • Yedek subay olunmasına engel teşkil edecek bir karara sahip olmamak
 • Sebebin ne olduğu fark etmeksizin TSK’dan çıkarılmamış olmak
 • Terör örgütleriyle alakalı hiçbir eyleme katılmamış, bu örgütlere destekte bulunmamış olmak

Sağlık Şartları

Mülakatlarda ve fiziki yeterlilik testinde başarılı olan adayların; Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilmiş olan sağlık şartlarına uygun olup olmadıklarına karar verilebilmesi için Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından muvazzaf subay olabileceklerine dair sağlık kurulu raporu almaları gerekir.Bu kapsamda;

 • Talep edilen sağlık kurulu raporunu alamamış olan adaylar elenecektir.
 • Hastaneye sevk edilen adayın kurul raporu, sevk edildiği tarihi takiben en fazla 30 gün içerisinde MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına ulaşmalıdır. Aksi takdirde işlem yapılmaz.
 • Hastanelerin düzenlediği ön bildirim raporu geçerli kabul edilmeyecektir. Aynı şekilde sağlık kurulunun kararını bildiren belge de değerlendirmeye dahil edilmez.
 • Raporun hastaneler tarafından yönetmeliğe uygun bir şekilde düzenlenmemiş olmasından ve posta aşamasında yaşanan problemlerden ötürü Milli Savunma Bakanlığı sorumlu tutulamaz.

Özel Şartlar

 • Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilmiş olan ve aşağıdaki tabloda paylaşılan boy kilo oranlarına sahip olmak

 • Aşağıdaki tabloda belirtilmiş olan branşlarda yapılan testleri başarıyla tamamlamış olmak

 • Subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitimi gören adaylardan sözleşme yapmamış olmak
 • Yedek subaylar hakkında aşağıda belirtilen niteliklere sahip olarak “Muzavvaf Subay Olur” belgesini elde etmek

 • Askerliğini yedek subay olarak yapmış ya da halihazırda yapanlardan %85 ya da daha fazla  bir sicil notuna sahip olmak
 • Er ve erbaşlar hakkında aşağıda belirtilen niteliklere sahip olarak “Muzavvaf Subay Olur” belgesini elde etmek

 • Silahlı kuvvetler bünyesinde sivil memur veya işçi statüsünde görev yapanların başvurularında aşağıdaki “Uygun Onaylı” nitelik belgesine sahip olmak

Ne Zaman ve Nasıl Başvuru Yapılır?

 • Ön başvurular 10 Ağustos 2018 tarihi saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuru yapmak için aşağıda paylaşmış olduğumuz bağlantıya tıklayabilirsiniz. Dilekçe veya başka bir şekilde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Çevrimiçi başvurular başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır. Ancak çevrimiçi başvuru formları T.C kimlik no, ad-soyad bilgilerinin girilmesi koşuluyla son müracaat tarihinden önce güncellenebilecek.
 • Ön başvurusu kabul edilmiş olan adayların tabi tutulacakları mülakatların ve fiziki yeterlilik sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinde yayımlanacaktır.
 • Ön başvurusu kabul edilip kayıt kabule ulaşan adayların asıl başvuruları yapılmış sayılacaktır.

Deniz sınıfı subay adaylığına ön başvuru yapmak için TIKLAYIN!

Adayların Değerlendirilme Aşamasındaki Yapılan Faaliyetlerle İlgili Detaylar

Kayıt Kabul

Başvurusu olumlu olarak değerlendirilmiş adayların bu aşamada getirecekleri belgeler, komisyon tarafından teslim alınacaktır. Komisyon bu belgelerden yola çıkarak adayın başvuru şartlarına uygun olup olmadığını değerlendirecektir. Şartları taşımayan, eksik belgesi bulunan adaylar bir sonraki aşamaya uygun bulunmayarak elenecektir.

Fiziki Değerlendirme

Adayların uygun boy-kilo oranına sahip olup olmadığı ölçülecektir. Ölçümler mutlak suretle ayakkabısız ve spor kıyafetleriyle yapılır. Vücut ağırlığı ya da boyu belirlenen standartlar dahilinde olmayan adaylar değerlendirme sürecine devam edemeyecekler. Fiziki değerlendirme süreci olumsuz sonuçlanan adaylar karara itiraz edebilirler. Kabul gören itirazlar sonucunda elenmiş olan adaylar farklı tartı ve ölçüm cihazlarıyla tekrar kontrol edilecektir. Yalnız adayların sınav merkezini terk etmeden, aynı gün içerisinde itirazlarını yapmaları gerekir.

Fiziki Yeterlilik Testi

Adaylar şınav, 1500 metre koşu ve mekik branşlarında değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Adayların fiziki yeterlilik testine katılabilmeleri için aile veya kurum hekiminden spor yapmalarında bir sakınca olmadığını kanıtlayan sağlık belgesi alması gerekir. Bu rapora sahip olmayan adaylar teste katılamaz.

Adaylar yukarıda belirtilen branşların her birinden en az 1 puan elde etmek zorundadırlar. Adayların bu noktada başarısız oldukları her bir branş için itiraz hakları mevcuttur.

Adayların fiziki yeterlilik testine katılabilmeleri için yanlarında spor kıyafetlerini bulundurmaları gerekir.

Kişilik Değerlendirme Testi

Tüm adaylar kişilik testine tabi tutulacaktır. Kişilik testi sonuçları adayların notlarına dahil edilmese de mülakat aşamasında kanaat niteliği taşır.

Mülakat

Bu aşamaya yalnızca fiziki yeterlilik testinde başarı gösteren adaylar dahil olabilir.

Mülakatlarda adayların testlerde tespit edilememiş özelliklerini tanımak amaçlanır.

Mülakat komisyonu yüz yüze görüştüğü adayın bireysel zenginliğini, gelişime açıklığını, kendi ifade edebilme yeteneğini, söylenenleri anlama becerisini, çoklu düşünebilme yeteneğini, psikolojik yapısını, Türkçe kullanımını, mesleğe karşı isteğini değerlendirir.

Mülakat 100 puan üzerinden değerlendirilir ve 70 puan ve üzerinde bir sonuç elde eden adaylar başarılı kabul edilir.

Sağlık Muayenesi

Tüm süreçlerin başarıyla tamamlanması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi 1 No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur” kararlı sağlık raporunun alınması gerekir.

Güvenlik Soruşturması

Tüm değerlendirme aşamalarından başarıyla ayrılan adaylar hakkında arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılacaktır. Bu soruşturmaların sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri görülen adaylar elenirler.

Adaylardan Değerlendirme Aşamalarında İstenen Belgeler

 • T.C kimlik kartı veya nüfus cüzdanının fotokopisi
 • Halihazırda asker olanların askeri kimlerinin fotokopisi
 • Mezun olunan kurumdan alınmış lisans veya yüksek lisans diploması
 • Yurt dışında öğrenim görmüş olanların şartname dahilindeki bölümlere denk bölümlerden mezun olduklarını kanıtlar belge
 • Askerlik hizmetini tamamlamış olanlar için terhis belgesi
 • Sabıka kaydı bulunmadığını belgeleyen adli sicil kaydı
 • KPSS sonuç belgesi
 • Spor yapmaya engel teşkil eden bir durum olmadığını kanıtlayan belge
 • Nitelik belgeleri

 

Bir önceki yazımız olan SBÜ Sağlık Astsubayı, Tabip Subayı Nasıl Olunur? Alımlar, Başvuru Süreci ve Şartlar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.